Aanleiding voor inventarisatie

De wereld om ons heen verandert razend snel. De nadruk in de media ligt vooral op de crisis. Voor de stad betekent dat: leegstaande kantoren, woningcorporaties die geen geld meer hebben om nieuwe woningen voor starters te bouwen, projectontwikkelaars en aannemers die failliet gaan en een enorme werkloosheid onder jonge architecten. En dan zijn er nog wat problemen die ons boven het hoofd hangen, die nog niet breed in de media worden uitgemeten. Gemeenten die door de burgers steeds meer verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit van onze leefomgeving. In fysieke en sociale zin. Dit moeten ze doen zonder de flappentap van grondposities en met meer verantwoordelijkheden op hun bordje (bijvoorbeeld de veranderingen in het zorgstelsel).

Naast dit sombere verhaal is er ook veel positiefs te melden. Onze steden zijn in vergelijking met andere steden “heel goed op orde”. Nederlandse steden scoorden goed op alle aspecten. De woningvoorraad is (relatief gezien) van goede kwaliteit en ten opzichte van de andere Europese steden was er weinig achterstand in onze infrastructuur. voor ruimtelijke investeringen. De combinatie van planbureaus, thematische georganiseerde kennisinstituten binnen de overheid, TNO én 10 jaar lang grote programma’s (universiteiten, kennisinstituten en bedrijfsleven) dankzij de aardgasbaten én een sterke positie in EU programma’s, heeft ons een schat aan databases en modellen opgeleverd.

Tijd om ook vanuit de Nederlandse overheid een overzicht te geven van in Nederland ontwikkelde smart cities ICT-toepassingen met internationale potentie. Op de raakvlakken tussen deltatechnologie, verstedelijkingsconcepten gericht op duurzaamheid en circulaire economie, geo-ICT en stedebouw, kan de economie versterkt worden. Hoe zetten we samen (de gouden driehoek en expliciet ook de stedelijke samenleving) deze kennismotor in de economie aan? Deze inventarisatie laat zien hoe de geo-sector daaraan kan bijdragen.